úterý 1. března 2011

Konťáky na odpaďáky

Kontejnery lze využít pro přepravu odpadů, např. objemný odpad (nábytek, kancelářské vybavení…), stavební a demoliční odpady (větve, zeleň, pneumatiky, papír, plasty, sklo, kovy) nebo nebezpečné odpady. Svěřte váš odpad do našich rukou. Trápí vás nashromážděný odpad např. po rekonstrukci bytu, nebo čistě odpad, který jste shromáždili po začištění vaší zahrady? Pro zákazníky poskytujeme řadu služeb, mezi něž patří zemní práce, autodoprava, prodej písku i odvoz odpadu kontejnery na odpad. Mezi naše spektrum činnosti patří též odvoz odpadu kontejnery na odpad. Mezi naše spektrum činnosti patří též odvoz odpadu kontejnery na odpad. Kontejnery lze využít pro přepravu odpadů, např. objemný odpad (nábytek, kancelářské vybavení…), stavební a demoliční odpady (větve, zeleň, pneumatiky, papír, plasty, sklo, kovy) nebo nebezpečné odpady. Pro zákazníky poskytujeme řadu služeb, mezi něž patří zemní práce, autodoprava, prodej písku i odvoz odpadu kontejnery na odpad. Zabýváme se odvozem suti,zeminy, dřeva, stavebních i komunálních odpadů.

Přistavení kontejneru

Hlavní činností je sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu. Společnost používá ke svozům odpadu techniku, která pokrývá široké spektrum požadavků zákazníků, přičemž jsou všechny vozy vybaveny, které přinášejí nezbytnou efektivitu a jsou šetrné k životnímu prostředí. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou odpovědné za správní delikt a fyzické osoby za přestupek. Zákon o odpadech tento pojem definuje takto: Právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro zamezení škod na životním prostředí a udržení podmínek pro život byly uzákoněny různé povinnosti v oblasti hospodaření s odpady a způsoby jejich likvidace. Pokud byl původce odpadu znám, ale nezdržoval se na území ČR, zajistil zneškodnění odpadu příslušný okresní úřad; náklady s tím spojené byl opět povinen hradit původce odpadu, na kterém je následně okresní úřad vymáhal. Další povinnosti má firma, která produkuje nebezpečné odpady, například zářivky. Sběr, svoz a recyklaci tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony). Součástí tohoto projektu je rovněž provozování a obsluha sběrných míst na separovaný odpad. Je potřebná orientace v členění odpadů, aby mohly být dodrženy.

Žádné komentáře: