úterý 3. května 2011

ŠROT GEBESHUBER: profesionální zpracování kovošrotu, barevných kovů, autovraků i druhotných surovin

Hledáte odborníky na zpracování kovového odpadu či jiných druhotných surovin? Chcete mít záruku kvalitních služeb a profesionálního přístupu? Není vám lhostejné životní prostředí? Obraťte se na nejbližší pobočku firmy ŠROT GEBESHUBER!
Firma ŠROT GEBESHUBER s.r.o. má sídlo v Sokolnicích u Brna. Pobočky jsou umístěné v blízkosti dalších velkých moravských měst v Paskově u Ostravy, v Kroměříži u Zlína a v Dolní Lhotě u Blanska.
Činnost společnosti ŠROT GEBESHUBER s.r.o.:
 • Vykupuje a sbírá kovový - železný i neželezný - odpad (starý šrot, železo, barevné kovy, hutní materiály) - funguje tedy jako kovošrot, zpracovává druhotné suroviny jak od velkododavatelů, tak od malododavatelů formou drobného výkupu za hotové.
 • Organizuje kontejnerový sběr a odvoz šrotu dle požadavků výrobních podniků, obcí nebo zájmových sdružení občanů.
 • Provádí odborné třídění a ekologicky šetrné zpracování a přepracování kovového odpadu (šrotu) na materiál vhodný do vsázky; likvidací nepotřebného kovového odpadu přispívá k ochraně životního prostředí.
 • Likviduje kovové odpady/skládky mobilními zařízeními v terénu.
 • Na provozovně Kroměříž přebírá autovraky a provádí jejich ekologickou likvidaci včetně vystavení potvrzení o převzetí vozidla. Dále se zde vykupují autobaterie.
 • Provádí demolice/demontáže spojené s výskytem kovových odpadů (železného šrotu i barevných kovů).
Společnost ŠROT GEBESHUBER s.r.o. nabízí:
 • Vysokou kvalitu poskytovaných služeb při realizaci obchodních akcí, schopnost provádět kompletní akce dle potřeb a požadavků dodavatelů i odběratelů.
 • Finanční stabilitu vyplývající z relativně vysokého vlastního kapitálu a 100% zahraniční účasti.
 • Nezadluženost vůči finančním institucím - společnost disponuje vlastními finančními prostředky a dále provozním úvěrem od mateřské společnosti, resp. podniků ve skupině (společnost nečerpá bankovní úvěry).
 • Stabilizovaný tým pracovníků se značnými zkušenostmi v oboru s dobrým vztahem k práci i klientům.
 • Důraz na zaměstnávání odborníků především z regionu, čímž přispívá ke snížení nezaměstnanosti v daném regionu.
 • Odpovídající image vyplývající z působení v oblasti nakládání s odpady v tuzemsku i zahraničí.
 • Vstřícné vztahy k regionům, v nichž působí.
Další informace a kontakty na jednotlivé pobočky vám jsou k dispozici na internetových stránkách firmy ŠROT GEBESHUBER.

Žádné komentáře: